ศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561
 31,577,290.99 Baht
 1  USD=35.0125 Baht
Apply Notice
Application Overview

ประเภทการให้บริการ


- Premier Business (7,500 บาท/ปี)
- Standard              (1,950 บาท/ปี)
- E-Starter   (เพียง 1,950 บาท ฟรีตลอดชีพ) Promotion
- E-Service   (ฟรี สำหรับห้างร้าน นิติบุคคล*)
- E-Tuition   (ฟรี สำหรับสถาบันการศึกษา)
- E-Charity  (ฟรี สำหรับ องค์กรการกุศล)

* บริษัท ฯ จะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ และ ประเภทบริการเป็นหลัก
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก พร้อมStatementย้อนหลัง6เดือน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
4.ใบพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์
5.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ในกรณีที่เป็นการสมัครในนามนิติบุคคล)
5.1 หนังสือจัดตั้งโรงเรียน (ในกรณีเป็นการสมัครในนามโรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)
5.2 หนังสือจัดตั้งองค์กร (สำหรับสมาคม หรือ มูลนิธิ )

ห้ามดำเนินธุรกิจที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรม ดังต่อไปนี้
- สินค้าจำพวกบุหรี่ หรือ มีส่วนประกอบของใบยาสูบ
- สินค้าจำพวก เหล้า เบียร์ เป็นต้น
- ยาที่ทุกประเภท
- ยาเสพติดประเภทต่างๆ และ อุปกรณ์ในการเสพยา
- วัตถุไวไฟ ดอกไม้ไฟ วัตถุอันตราย วัตถุมีพิษ
- อาวุธสงคราม มีด และดาบ
- รูปโป๊ อานาจาร และ เว็บไซด์ที่มีเนื้อหาดังกล่าว
- ล็อตเตอร์รี่ หรือ กาหวย ต่างๆ
- สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
- เว็บไซต์ หาคู่
- สปายแวร์ , สแปมแวร์ หรือ เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เว็บไซด์ การพนัน ทางการกีฬา , เว็บไซต์สมาชิก เกี่ยวกับ การวิเคราะห์เกี่ยวกับการพนัน ต่างๆ เป็นต้น
- บัตรเงินสด หรือ บัตร พีเพด ต่างๆ รวมถึง voucher ต่างๆ
- ระบบ MLM หรือ ระบบการตลาดแบบ พีระมิด
- เว็บไซต์ ท่องเที่ยว ,โรงแรม, เช่ารถยนต์ และ ตั๋วโดยสารต่างๆ**
- เว็บไซด์ในบริการเกี่ยวกับ ดาวน์โหลด**
หมายเหตุ **อาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ


ปิดรับสมัครชั่วคราว

Untitled Document
 
  © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 20014
บริษัท อีคอมเมิร์ซเซอร์วิส จำกัด
65/21 ซอยสุขุมวิท 64/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260